STW-jaarcongres 2013

Het STW-jaarcongres 2013 vindt plaats op donderdag 3 oktober in het Nieuwegein's Business Center te Nieuwegein.

Open Calls

H
TM
Deadline 2 juli 2013
Meer informatie >>

Simon Stevin Leerlingprijs 2013
Deadline 2 september 2013
Meer informatie >> 

Demonstrator
Indieningtermijn  medio augustus - september
Meer informatie >>

Doorlopend indienen voor Open Technologieprogramma
Er kunnen doorlopend projectvoorstellen ingediend worden binnen het thematisch vrije Open Technologieprogramma (OTP).
Meer informatie >>
HTM call
Technologiestichting STW heeft samen met de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een call geopend voor Hightech Materialen. Deze call is een initiatief van het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en zal een een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. De Hightech Materialen call is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Foundation Materials innovation institute (M2i), en heeft als thema de prioriteitsgebieden van de gehele Hightech Materials roadmap (2013). Projectvoorstellen die passen binnen de roadmap Hightech Materialen zijn welkom. Evenzo kunnen private partijen die geen lid zijn van M2i bijdragen aan projectvoorstellen. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de subsidie van M€ 2 vanuit STW, FOM, en NWO, per project een private cash cofinanciering van 50% waarmee het totale projecten budget M€ 4 bedraagt
 
De deadline voor indienen is 2 juli 2013, 11.59 uur (a.m.).
Meer informatie >>
Simon Stevin Leerlingprijs 2013

STW-promovendus/promovendi die in hun derde of vierde jaar van hun onderzoek zitten worden aangemoedigd om mee doen aan de jaarlijkse Simon Stevin Leerling-prijs. Dit is een posterprijs. Het onderwerp van de poster moet zijn de maatschappelijke en/of economische relevantie van de onderzoeksresultaten die uit het project verwacht worden. De poster vertelt aan leken wat voor verschil de resultaten in de toekomst gaan maken. De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarcongres van STW op 3 oktober 2013.
Meer over de prijs en de instructie voor het maken van de poster is te vinden in de richtlijnen.


Honoreringen binnen het Open Technologieprogramma
 
12728 - Duct4U - Ducted Wind Turbine Optimisation and Utilisation, prof.dr. G.J.W. van Bussel, prof.dr. A.J.M. van Wijk (TUDelft)

12898 - Microcapsules with allogeneic mesenchymal stem cells to enhance therapeutic potential in osteoarthritis, prof.dr. G.J.V.M. van Osch, dr. M. Bernsen (Erasmus MC)
 
12899 - Development of Image Analysis Techniques for Improved Treatment of Cardiac Arrhythmia, dr.ir. R.J. van der Geest, prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt (LUMC)
 
13035 - Vibrant Vision, dr.ir. G.J.M. Tuijthof, dr. A.A. Zadpoor (TUDelft), dr. G.M.M.J. Kerkhoffs (AMC)

13033 - U-LONO: Ultra-Low Noise CMOS Imager Sensor for Single Photon Detection, prof.dr.ir. A.J.P. Theuwissen (TUDelft)
Lees meer >
Honoreringen binnen de Valorisation Grant
In de Valorisation Grant ronde 18 zijn in totaal 64 aanvragen ontvangen, 45 fase-1 voorstellen en 19 fase-2 voorstellen. Hiervan zijn voor fase-1 18 aanvragen gehonoreerd. Voor fase-2 zijn zeven aanvragen gehonoreerd. 
 
Valorisation Grand ronde 18 Fase-1:

13196 - Long life battery for on-grid storage, prof.dr. F.M. Mulder (TUDelft)
13197 - A Technology Accelerator for High-Performance Polymers, prof.dr. T.J. Dingemans (TUDelft)
13202 - Digitally Intensive Millimeter-Wave Frequency Generation, dr. R.B. Staszewski (TUDelft)
13203 - Heart2Bit, dr. D. Lakens (TU/e)
13204 - A portable electronic document reader for the visually impaired (blind), ir. M. Hajian, (TUDelft)
13205 - BuBCLEAN Controlled ultrasonic cleaning technology for challenging applications using microbubbles, dr. M. Versluis (UT)
13206 - Innprove Solutions: Towards Robust Design and Optimization of Production Processes, ir. A.H. van den Boogaard (UT)
13208 - Ontwikkeling van een genezende MS therapie: ex-vivo Proof of concept, dhr. Th. Luijkx   (UMCN)
13211 - RooT tilting vehicle suspension, ir. B van der Grinten (TUDelft)
13214 - Natural access to web databases, drs.ir. K.T.T.E. Tjin-Kam-Jet (UT)
13218 - NovioPlast: wound dressings inspired by nature, prof.dr. A.E. Rowan (RUN)
13220 - MIP therapy: Effective and patient-friendly immunotherapy for melanoma patients,
dr. R.M. Luiten (AMC)
13222 - HydroSoliX: PhotoCatalytic Water Splitting, prof.dr. W.G. van der Wiel (UT)
13223 - In Ovo: improving sustainability in worldwide poultry production using biotechnology, prof.dr. M.K. Richardson (UL)
13226 - Daglichtregulering met elektriciteits-productie, dr.ir. J.J. Schermer (RUN)
13227 - Cell4Pharma: transporting cells for fast drug development, dr.ing. M.J.G. Wilmer (UMCN)
13230 - In-line steady-state solar simulator, prof.dr.ir. M. Zeman (TUDelft)
13234 - A biodegradable tent for music festivals, prof.dr. B. Ninaber van Eyben (TUDelft)

Valorisation Grand ronde 18 Fase-2:

 
13237 - Apps4Air: A platform for self-management of COPD patients with a growth potential to other applications in healthcare, dr. P.J.F. Lucas (RU)
13239 - Fleet Cleaner: Schoonmaakrobot voor de scheepshuid, dr.ir. M. Wisse (TUDelft)
13241 - 4Silence BV Tyre-road noise diffraction, dr.ir. Y.H. Wijnant (UT)
13244 - Time-of-Flight 3D Imagers for Robotic and Automotive Vision, dr. R.B. Staszewski (TUDelft)
13247 - CyclOx(R) Marine Fuel, prof.dr. L.P.H. de Goey (TU/e)
13250 - SPARC - Nanoscale optical microscopy with an electron beam, prof.dr. A. Polman          (AMOLF)
13252 - The Snowsweeper, prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers (TU/e)
STW nomineert drie kandidaten voor de Simon Stevin Gezelprijs 2013

Simon Stevin Gezel
STW kent de titel Simon Stevin Gezel sinds 2005 jaarlijks toe aan een zeer veelbelovende jonge onderzoeker die het jaar ervoor gepromoveerd is op een STW-project en een bijdrage heeft geleverd aan de valorisatie van de resultaten uit het promotieonderzoek. Voor de ronde 2013 werden tien jonge onderzoekers voorgedragen. Uit de genomineerden zijn dr.ir. Nienke Bosschaart, dr.ir. Joost van der Neut en dr.ir. Bram Verhaagen als besten naar voren gekomen. Zij strijden op 3 oktober tijdens het STW-Jaarcongres om de titel. Na een korte presentatie van elk van de kandidaten bepalen de bezoekers van het jaarcongres met behulp van een stemmachine naar wie de titel in 2013 gaat. De winnaar krijgt € 5.000,- om te besteden aan zijn of haar loopbaan. Met het uitreiken van deze prijs wil STW technologisch toptalent aanmoedigen om op de ingeslagen weg voort te gaan en zo de innovatiekracht van ons land te vergroten.

Meer informatie >>
Our Future Leaders - een STW Leadership training voor veelbelovende jonge wetenschappers

In de maanden juni en oktober organiseert STW in samenwerking met Recess College, Londen, de vijfdaagse training Our Future Leaders. Deze training is speciaal ontworpen voor veelbelovende STW-promovendi, postdocs en jonge universitair docenten die in de toekomst een leidinggevende of invloedrijke positie zullen bekleden. Deelname kan alleen op voordracht van een STW-projectleider. De kosten voor deze training kunnen worden gedeclareerd binnen het materieel budget van lopende STW-projecten. De training vindt plaats in Oud-Poelgeest te Oegstgeest (nabij Leiden). Er zijn nog enkele plekken vrij.

Meer informatie >>
Technologiestichting STW ISO 9001-gecertificeerd
Technologiestichting STW is sinds kort ISO 9001-gecertificeerd. Het certificaat betreft officieel “de financiering en monitoring van toepassingsgerichte en technisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten”. Voor zover bekend is STW de eerste onderzoeksfinancier in Nederland die dit certificaat heeft verworven. STW-bestuurslid Kees Linse hecht grote waarde aan het ISO-certificaat. “STW financiert technisch-wetenschappelijk onderzoek met gemeenschapsgeld en de ISO-certificering laat zien dat STW dezelfde excellentie nastreeft voor haar eigen taken als voor het onderzoek dat ze financiert.”
 
ISO 9001:2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Aan de basis ervan ligt een volgens ISO-normen gedocumenteerde beschrijving van alle werkprocessen van een organisatie, inclusief alle bijbehorende verantwoordelijkheden. STW heeft daarvoor een intern handboek kwaliteitsmanagement opgesteld dat de maatstaf is voor het handelen van de organisatie. Jaarlijks beoordeelt een externe auditor of de organisatie volgens dit handboek werkt, welke verbeteringen noodzakelijk zijn en of die ook werkelijk worden uitgevoerd. Alleen dan kan het certificaat jaarlijks worden vernieuwd.
Nieuwe referentenvragen

Met ingang van 1 maart 2013 gelden er nieuwe vragen aan referenten (aspecten ter beoordeling) voor aanvragen van financiering voor onderzoek binnen het Open Technologieprogramma (OTP). U vindt de nieuwe vragen op: www.stw.nl/nl/aanvrager

Wij vragen u hier rekening mee te houden bij het schrijven van uw onderzoeksaanvraag.


*Nieuwe* referentenvragen voor voorstellen ingediend na 1 maart 2013 >> 

STW-logo

Op de website vindt u diverse formaten van het STW-logo, voor gebruik bij presentaties, bij proefschriften, op posters e.d.
Editie juni 2013
Direct naar:

www.stw.nl
Simon Stevin Leerling 2013
Simon Stevin Gezel 2013
Honoreringen Open Technologieprogramma  
Honoreringen Valorisation Grant

Workshops, symposia & congressen


STW-jaarcongres 
3 oktober 2013
Nieuwegein's Business Center, Nieuwegein


Volledige agenda >
© STW 2013 | Afmelden