Nieuwe structuur NWO

Eind november publiceerde het Ministerie van OCW de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst, met daarin het voornemen om NWO te herstructureren. Dat heeft nogal wat rumoer veroorzaakt. Onder meer de KNAW, VNO-NCW en de Spinozapremie-winnaars hebben zich daar kritisch over uitgesproken.
 
Momenteel werkt het STW-bestuur samen met NWO aan de beste oplossing voor een nieuwe structuur. STW wil dat de kracht van NWO en haar gebieden behouden blijft: specifieke vakkennis, contacten met ‘het veld’ en een slagvaardig opererend team. Een herkenbare organisatie met besluitvorming dicht bij de werkvloer acht STW noodzakelijk om met de groeiende groep bedrijven en maatschappelijke partners aan de slag te gaan.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, horen we het graag, via info@stw.nl, uw program officer of een ander contactpersoon bij STW.


Foto: Kees Hummel

Lees meer >
Call voor WATER2015

STW opent een nieuwe call for proposals voor het financieringsprogramma WATER2015. Onderzoekers met innovatieve ideeën die passen in de innovatieagenda’s van de TKI's watertechnologie, deltatechnologie of maritieme technologie kunnen nu een projectvoorstel indienen. De sluitingsdatum is 3 maart 2015.
 
Het totale STW-budget voor onderzoeksprojecten binnen WATER2015 bedraagt 4 miljoen euro. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de STW-bijdrage ook private cofinanciering vereist. De honorering van de projectvoorstellen voor de vorige financieringsronde, genaamd WATER2014, is inmiddels bekend. Klik hier voor een overzicht van de honoreringen.
 
Kijk voor meer informatie over de call voor WATER2015 op www.stw.nl/water2015 of neem contact op met de program officers Ron Winkler of Ruben Sharpe.

Lees meer >
Utilisatierapport 2014

Wat hebben de onderzoeksprojecten die STW in het verleden mogelijk heeft gemaakt inmiddels opgeleverd? Die vraag beantwoordt STW ieder jaar in het Utilisatierapport. Het rapport brengt de uitkomsten in kaart van alle STW-projecten die in twee peiljaren van start gingen, namelijk vijf en tien jaar geleden.
 
De nieuwste editie van het Utilisatierapport is nu beschikbaar. Dit rapport behandelt de projecten die in 2003 en 2008 van start gingen. Wilt u een gedrukt exemplaar, neem dan contact op met Astrid van der Stroom.

Lees meer >
Honoreringen WATER2014

Het bestuur van STW heeft acht projecten gehonoreerd binnen het programma WATER2014, en stelt daarvoor 4,2 miljoen euro ter beschikking. De gehonoreerde projecten krijgen bovendien vanuit het bedrijfsleven een cash bijdrage van 1,4 miljoen euro en een in kind cofinanciering van eveneens 1,4 miljoen euro.
 
SAFElevee: Improving the reliability of flood defence systems by a better understanding of their failure mechanisms
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. S.N. Jonkman, Technische Universiteit Delft
 
Reliability-Based Geomechanical Assessment Tools for Dykes and Embankments in Delta Areas (Reliable Dykes)
Hoofaanvrager: Prof.dr. M.A. Hicks, Technische Universiteit Delft
 
Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Z. Su, Universiteit Twente
 
HawaSSi
Hoofdaanvrager: Prof.dr. R.H.M. Huijsmans, Technische Universiteit Delft
 
ManiFast - The Manoeuvring of Fast Ships in Waves
Hoofdaanvrager: Dr.ir. P. de Jong, Technische Universiteit Delft
 
SOil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching (SoSEAL)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. T.J. Heimovaara, Technische Universiteit Delft
 
Sediment for salt marshes: physical and ecological aspects of a mud motor
Hoofdaanvrager: Dr. T. Gerkema, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 
Understanding flow slides in flood defenses
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal, Technische Universiteit Delft

WATER2014

Lees meer >
Honoreringen Demonstrator

Voor de derde ronde van het financieringsprogramma Demonstrator heeft het STW-bestuur vijf projectvoorstellen gehonoreerd. In totaal stelt het bestuur daarvoor ruim 715.000 euro ter beschikking.

De indieners van de gehonoreerde voorstellen kunnen dankzij de subsidie gaan werken aan een demonstratiemodel, om de werking aan te tonen van een technologie die ze zelf hebben ontwikkeld. Met het demonstratiemodel kunnen de onderzoekers industriële partners interesseren. Dat moet uiteindelijk uitmonden in een commercieel product.

Voor deze ronde van Demonstrator ontving STW meer aanvragen dan ooit. Bij de gehonoreerde voorstellen zijn zowel hogescholen als universiteiten betrokken.

Biomarker validation for breast cancer treatment selection
Hoofdaanvrager: Dr. W. Zwart, Nederlands Kanker Instituut

Quantum-Secure Authentication Device
Hoofdaanvrager: Dr. P.W.H. Pinkse, Universiteit Twente

Bio-based impregnation system for durable repair of cracked concrete structures (BioRetrofit)
Hoofdaanvrager: Dr. H.M. Jonkers, Technische Universiteit Delft

SmartView Through Glass
Hoofdaanvrager: Dr. M.J. Hofmijster, Vrije Universiteit Amsterdam

Optical imaging for treatment plan verification in particle therapy
Hoofdaanvrager: Prof.dr. S. Brandenburg, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma

Zes projectvoorstellen zijn gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma, het financieringsinstrument dat zich richt op de gehele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek. Voor de zes gehonoreerde projecten stelt STW een bedrag van ruim 3,6 miljoen euro ter beschikking.
 
Contactless and Contactful Boiling for Controlled Evaporation
Hoofdaanvrager: Dr. C.W.M. van der Geld, Technische Universiteit Eindhoven
 
From coil to antenna: development of innovative transmit array elements for MRI of the body
at 7 Tesla
Hoofdaanvrager: Prof.dr. A.G. Webb, Leids Universitair Medisch Centrum
 
Local Biomolecule Delivery for Periodontal Disease (BioPerio)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J.A. Jansen, Radboud universitair medisch centrum
 
TOP Support for Collaborations on the Internet
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. M.J. Plasmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen
 
Supersizing Model-Based Testing (SUMBAT)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. G.J. Tretmans, Radboud Universiteit Nijmegen
 
Unravelling the molecular basis of aphid virulence to enhance durability of plant resistance
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. J.J.A. van Loon, Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Lees meer >
Honoreringen HTSM2014

STW, de topsector HTSM en het bedrijfsleven investeren samen 15 miljoen euro in onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het bedrag komt ten goede aan 23 onderzoeksvoorstellen die zijn gehonoreerd binnen het programma HTSM2014.
 
Van het totale bedrag is 5,3 miljoen euro afkomstig van STW en 4,2 miljoen euro van de topsector HTSM. 46 bedrijven leveren samen een bijdrage van bijna 5,5 miljoen euro. Naast een forse investering van 2,5 miljoen euro in cash bestaat die bijdrage uit het beschikbaar stellen van mensuren, apparatuur en materialen aan de onderzoekers.
 
Fluorescence-on-the-Fly: A Multi-Modal 3D Scanner for Digital Pathology & Life Sciences (FluoFly)
Hoofdaanvrager: Dr. S. Stallinga, Technische Universiteit Delft
 
Transport along interfaces in microelectronics and LED packages (TRACES)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. O.C.G. Adan, Technische Universiteit Eindhoven
 
Hybrid solutions for cost-aware high-performance motion control
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. N. van de Wouw, Technische Universiteit Eindhoven
 
Monitoring Si/Sn interaction with atomic hydrogen, transport properties and decomposition of the species formed
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J. Schmitz, Universiteit Twente
 
Quantitative ultrasound imaging of the uterus for improved reproduction technology
Hoofdaanvrager: Dr. M. Mischi, Technische Universiteit Eindhoven
 
Stable and Non-Toxic Nanocrystal Solar Cells
Hoofdaanvrager: Dr. A.J. Houtepen, Technische Universiteit Delft
 
Embedded Power Electronics, Converters and Control
Hoofdaanvrager: Prof. dr. E.A. Lomonova, Technische Universiteit Eindhoven
 
Photronics: Photonic Electronic Integration at the Wafer Scale
Hoofdaanvrager: Prof. K.A. Williams, Technische Universiteit Eindhoven
 
ICDC - Intelligent Class D Control
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R.A.R. van der Zee, Universiteit Twente
 
Directional instabilities in piezoelectric inkjet printing
Hoofdaanvrager: Prof.dr. D. Lohse, Universiteit Twente
 
Enhanced multilayer mirror stability through heterogeneous materials
Hoofdaanvrager: Dr. C.J. Lee, Universiteit Twente
 
L3SPAD: A Single-Photon, Time-Resolved Image Sensor for Low-Light-Level Vision
Hoofdaanvrager: Prof. E. Charbon, Technische Universiteit Delft
 
MiniSens - 3D full body movement tracking using minimal wearable sensing
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. P.H. Veltink, Universiteit Twente
 
Towards zero defectivity - Understanding watermark defect formation in immersion lithography
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. A.A. Darhuber, Technische Universiteit Eindhoven
 
Through Polymer Vias: Bridging the gap between 2D and 3D
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. G.Q. Zhang, Technische Universiteit Delft
 
MUltiple-input multiple-output Silicon-based mm-wave Integrated Circuit radar (MUSIC)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. A.B. Smolders, Technische Universiteit Eindhoven
 
HearScan: Towards Data-driven Hearing Aids
Hoofdaanvrager: Dr.ir. T.J. Tjalkens, Technische Universiteit Eindhoven
 
Advanced 4D Flow MRI for Hemodynamic Characterization of Congenital Heart Disease
Hoofdaanvrager: Dr. A.J. Nederveen, Academisch Medisch Centrum
 
Ultra-thin layers and their stacks for next-generation electronics and energy storage devices
Hoofdaanvrager: Dr. A.Y. Kovalgin, Universiteit Twente
 
Integrated Stabilized Laser Systems for High Resolution Strain and Position Sensing
Hoofdaanvrager: Dr. E.A.J.M. Bente, Technische Universiteit Eindhoven
 
Environmental concretes based on treated MSWI bottom ashes.
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers, Technische Universiteit Eindhoven
 
Towards inline 2D surface topometry by lensless imaging
Hoofdaanvrager: Dr. S.M. Witte, Vrije Universiteit Amsterdam
 
Imaging the Retina for Early Alzheimer Diagnosis (I-READ)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J.F. de Boer, Vrije Universiteit Amsterdam

Lees meer >
Editie december 2014
Direct naar:
> Wetenschapsvisie
> Call voor WATER2015
> Utilisatierapport 2014
> Honoreringen WATER2014
> Honoreringen Demonstrator
> Honoreringen OTP
> Honoreringen HTSM
© STW 2014 | Afmelden