Open Mind: oproep voor originele onderzoeksideeën
Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt hen nu een laagdrempelige subsidie van maximaal 50.000 euro, genaamd Open Mind. Daarmee krijgen ze een jaar de tijd om hun idee uit te werken.

Open Mind staat in het teken van technologie met een verrassende maatschappelijke toepassing. Denk aan Wubbo Ockels die een vlieger ontwikkelde die windenergie kan opslaan, of de drijvende armen waarmee de Delftse student Boyan Slat plastics uit de oceaan wil opvangen. Maar het kan ook een creatieve aanpak zijn om een ziekte te bestrijden, het onderwijs te verbeteren of sneller te communiceren bij rampen.

STW vraagt wetenschappers om out of the box-ideeën met maatschappelijke impact in te dienen. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 15 september 2015, om 11.59 ’s ochtends. De toekenning vindt plaats tijdens het jaarcongres van STW, op 5 november 2015.

Lees meer >
Samenwerking STW en Hartstichting
STW en de Hartstichting slaan de handen ineen en starten een nieuw Partnership-programma dat zich richt op het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Gezamenlijk investeren STW en de Hartstichting 5 miljoen euro in het programma, waarvan beide partijen de helft bijdragen. Het programma staat nu open voor onderzoeksvoorstellen waarbij wetenschappers en bedrijven samenwerken.

Onderzoekers kunnen een voorstel indienen tot 14 september 2015, 14.00 uur.
Lees meer >
Prof.dr. Wiro Niessen benoemd tot Simon Stevin Meester
STW kent de titel Simon Stevin Meester 2015 toe aan prof.dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medische Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de TU Delft. Aan de prijs is een bedrag van 500.000 euro verbonden, te besteden aan onderzoek. De Simon Stevin Meester-prijs is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Het bestuur van STW prijst Niessen voor zijn bijdrage aan de sterke ontwikkeling die de medische beeldanalyse de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Kenmerkend voor Niessen is de manier waarop hij bruggen slaat tussen techniek en kliniek. Hij spreekt de taal van ingenieurs, maar kan wetenschappelijk onderzoek ook onder de aandacht brengen van clinici. De onderzoeker brengt actief wetenschappelijke kennis buiten de academische wereld, zodat de maatschappij er optimaal van kan profiteren.

Niessen neemt de prijs in ontvangst op 5 november, tijdens het jaarcongres van STW.

Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het bestuur van STW honoreert vijf onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma

3D intra-cardiac echography: Smart matrix transducer at the tip of a catheter (14279)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir N. de Jong, Erasmus MC

Atlassing the human subcortex (14017)
Hoofdaanvrager: Prof. B.U. Forstmann, Universiteit van Amsterdam

Developing multipupose biodegradable structures for generating ecosystem services – Bridging thresholds (14424)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. T. van der Heide, Radboud Universiteit Nijmegen

Development of a mass spectrometry based autoantibody sequencing pipeline to identify a human anti-mGluR1 sequence in patient plasma as novel treatment of cancer (14325)
Hoofdaanvrager: Dr. T.M. Luider, Erasmus MC

Good Vibrations – Fast and Robust Wave Field Computations in Complex Structures Using Krylov Resonance Expansions (14222)
Hoofdaanvrager: Dr. R.F. Remis, Technische Universiteit Delft

Lees meer >
Honoreringen Demonstrator
Voor het financieringsprogramma Demonstrator heeft het STW-bestuur acht projectvoorstellen gehonoreerd. In totaal stelt het bestuur daarvoor 1.183.324 euro ter beschikking.

De indieners van de gehonoreerde voorstellen kunnen dankzij de subsidie gaan werken aan een demonstratiemodel, om de werking aan te tonen van een technologie die ze zelf hebben ontwikkeld. Met het demonstratiemodel kunnen de onderzoekers industriële partners interesseren. Dat moet uiteindelijk uitmonden in een commercieel product.

A leg prosthesis with improved balance (14549)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. E, Otten, UMCG

Digitaal Toetsen met Volumetrische Data (14563)
Hoofdaanvrager: Dr. K.L. Vincken, UMC Utrecht

FlySPEX: development of a commercial, high-accuracy spectropolarimetric sensor head (14554)
Prof.dr.C.U. Keller, Universiteit Leiden

Low-cost biocompatible micro Coriolis mass flow sensor (14558)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R.J. Wiegerink, Universiteit Twente

Powerful new method for the production of nanoparticles for the medical and industrial markets (14550)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. M.T.M. Koper, Universiteit Leiden

Sound Light: Small animal imager (14546)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. W. Steenbergen, Universiteit Twente

The crowd simulation engine (14559)
Hoofdaanvrager: Dr. R.J. Geraerts, Universiteit Utrecht

Ultrasound-based Localizer for Lumbar Spine Surgery (14542)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. Th. van Walsum, Erasmus MC
Lees meer >
Honoreringen Take-off
24 voorstellen zijn door het bestuur van STW gehonoreerd voor de tweede ronde van het financieringsinstrument Take-off. Onderzoekers kunnen Take-off-financiering aanvragen om nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken, en zodoende wetenschappelijke kennis commercieel toe te passen.

Take-off bestaat uit twee onderdelen: Fase 1 en Fase 2. Financiering uit Fase-1 is bedoeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commerciële activiteit. De maximale subsidie die in Fase 1 wordt toegekend, bedraagt 40.000 euro. Met Fase 2-financiering kunnen onderzoekers voor hun start-up een vroegefasetraject opzetten. De financiering daarvoor bestaat uit een lening van maximaal 250.000 euro.

Op 3 september organiseren STW, ZonMW en NWO een informatiemiddag over de volgende ronde van Take-off. Bezoekers kunnen zich onder meer verdiepen in de mogelijkheden om financiering aan te vragen en presentaties van valorisatieprojecten bijwonen.

Fase 1 (Haalbaarheidsstudies)

Alfa/Gamma

De PestPlotter – Effectiviteitsmeting voor interventieprogramma’s tegen pesten op school (14458)
Aanvrager: Dhr. J. Pronk MSc, Vrije Universiteit Amsterdam

Haalbaarheidsstudie DIDT (14471)
Aanvrager: Dr. S. Begeer, Vrije Universiteit Amsterdam

Bèta/techniek

Battery-Less Wireless Transceiver for Internet-of-Things (14456)
Aanvrager: Mr. M. Tohidian, Technische Universiteit Delft

Blue Battery - A novel electric energy storage system (14463)
Aanvrager: Dr.ir. D.A. Vermaas, Technische Universiteit Delft

Dead or alive: Efficiently hunting deadlocks in on-chip communication infrastructures (14450)
Aanvrager: Dr. J. Schmaltz, Technische Universiteit Eindhoven

The DynaLearn Feasibility Study (Version 2) (14448)
Aanvrager: Dr. B. Bredeweg, Universiteit van Amsterdam

Encapsulation inside microbubbles for advanced materials (14483)
Aanvrager: Dr.ir. P.D. Anderson, Technische Universiteit Eindhoven

Feasibility of pneumatic transport reactor for scale-up ALD coated particles production (14479)
Aanvrager: Dr.ir. J.R. van Ommen, Technische Universiteit Delft

Haalbaarheid van een Deep Learning-gebaseerde Speech Engine (14444)
Aanvrager: Prof.dr. T.H. Heskes, Radboud Universiteit

Meteorological Finecasting for the Renewable Energy Sector (14443)
Aanvrager: Prof.dr. H.J.J. Jonker, Technische Universiteit Delft

STENTiT: Stent Intelligent Technology (14441)
Aanvrager: Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, Technische Universiteit Eindhoven

The desalination chip: Enabling faster sample preparation using smaller volumes (14464)
Aanvrager: Mw. S.H. Roelofs MSc, Universiteit Twente

TOCANO - Ink-free printing technology (14446)
Aanvrager: Dr.ing. A.J.L. Adam, Technischec Universiteit Delft

Quality assured industrial scale production of eave tube inserts for malaria control in Africa (14476)
Aanvrager: Prof.dr.ir. J. van der Gucht, Wageningen UR


Life sciences

An innovative method for the generation of new monoclonal antibodies against difficult targets (14442)
Aanvrager: Dr. J.H.W. Leusen, UMC Utrecht

Feasibility study of a product for patient selection and planning for treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (14477)
Aanvrager: Dr. E.M. van Rikxoort, RadboudUMC

Feasibility study of a software solution for automated screening of eye diseases (14465)
Aanvrager: Ir. M.J.J.P. van Grinsven, RadboudUMC

Feasibility study of CTC detection via metabolite analysis in microdroplets (14459)
Aanvrager: Dhr. A Piruska, Radboud Universiteit

MaMaLoc: Magnetische Marker voor Chirurgische Lokalisatie (14453)
Aanvrager: Prof. dr. T.J.M. Ruers, NKI

Novel RNA biomarker tool for cancer diagnostics (14455)
Aanvrager: Dr. D Koppers-Lalic, VU medisch centrum

Postoperative Pericardial Flush: Feasibility study for the development and market introduction of medical equipment to decrease post-operative complications (14472)
Aanvrager: J.S.J. Manshanden MSc, Academisch Medisch Centrum


Fase 2 (vroegefasetrajecten)

A New Intramedullary Device for Midshaft Clavicle Fractures (14475)
Aanvrager: Drs. P. Hoogervorst, Isshoni BV

Delirium Monitor (14480)
Aanvrager: Dr. R.O. van Merkerk, Prolira i.o.

Vercommercialiseren van spark-ablating technologie (14484)
Aanvrager: Ir. A.W. van Vugt, VSParticle
Lees meer >
Agenda voor Nederland
Wetenschap, technologie en innovatie vormen een essentiële sleutel tot een welvarend en duurzaam Nederland. Maar wat voor soort onderzoek moet je daarvoor uitvoeren? Wat zijn onze meest urgente maatschappelijke uitdagingen? Waarin blinken onze bedrijven en wetenschappers uit, en kunnen ze internationaal het verschil maken? Het zijn vragen die aan bod komen in de nieuwe essaybundel Agenda voor Nederland – Inspired by Technology.

In de essays beschrijven wetenschappers de noodzaak om onderzoek en innovatie te richten op tien economisch-maatschappelijk relevante onderwerpen. De onderwerpen lopen uiteen van de beschikbaarheid van grondstoffen tot de leefbaarheid in steden.

De essaybundel is samengesteld als inspiratiebron voor de Nationale Wetenschapsagenda, door de drie technische universiteiten (TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente), Wageningen UR, TNO en STW. De Agenda voor Nederland is gratis te downloaden als pdf-bestand.

Lees meer >
Open access-apparatuur
De Universiteit Leiden heeft een database geopend waarin onderzoeksinfrastructuur beschikbaar wordt gesteld aan wetenschappers van andere instellingen en bedrijven. De database, genaamd Open Access Research Infrastructure (OARI) bevat nu vijftig instrumenten en moet uitgroeien tot een internationaal platform.

OARI is niet alleen opgezet om efficiënter gebruik te maken van de apparaten. Het moet ook leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden, wetenschappelijk talent aantrekken en ondernemerschap versterken.

Het initiatief past bij de Wetenschapsvisie van het kabinet, de Europese visie op onderzoek en de ambities van NWO. Met de Wetenschapsvisie 2025 wil het kabinet strategischer inzetten op (grootschalige) infrastructuur. Dat kan onder meer door het gebruik van onderzoeksfaciliteiten beter te organiseren, zodat ze optimaal worden benut. Ook de Europese Commissie benadrukt in het programma Horizon2020 de toegankelijkheid van Europese onderzoeksfaciliteiten.
Lees meer >
Symposium over de biologische klok
Hoe hangen slaapproblemen samen met een klein hersengebied dat onze ‘biologische klok’ vormt? Het is een van de vele onderzoeksvragen die aan bod komen tijdens het symposium De biologische klok, georganiseerd door de KNAW en het Nederlands Herseninstituut. Op het programma staan lezingen van onder meer slaaponderzoeker prof.dr. Eus van Someren, een van de onderzoekers die betrokken is bij het Perspectief-programma OnTime van STW. De opening en inleiding van het symposium is in handen van prof.dr. Christine Mummery.

Het symposium vindt plaats in het Trippenhuis in Amsterdam. Deelname is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk.
Lees meer >
Editie juli 2015
Direct naar:
> Call voor Open mind
> Samenwerking STW en Hartstichting 
> Simon Stevin Meester 2015 
> Honoreringen OTP 
> Honoreringen Demonstrator 
> Honoreringen Take-off
> Agenda voor Nederland
> Open Access Research Infrastructure 
> Symposium De biologische klok 
© STW 2015 | Afmelden