Onderzoeksprogramma Smart Industry
STW gaat de onderzoeksroute Smart Industry van de Nationale Wetenschapsagenda uitwerken tot een onderzoeksprogramma. In 2016 opent STW een call for proposals voor dit programma. Smart Industry is een van de zestien routes die vanuit de Nationale Wetenschapsagenda zijn geformuleerd.

Het programma Smart Industry sluit aan op de wens van het bedrijfsleven en de overheid om ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan een snelle digitalisering en informatisering van de Nederlandse industrie. Bij de opzet en uitvoering van het programma werkt STW samen met de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen en Geesteswetenschappen, maar ook andere partijen uit de Kenniscoalitie, waaronder TNO.
Lees meer >
Nieuwe financieringsronde TISCA
Het bestuur van STW stemt in met een nieuwe ronde van TISCA. Het programma richt zich op het ontwikkelen van technieken die de toestand van het Nederlandse rioleringsnetwerk beter in kaart brengen. Die kennis moet ertoe leiden dat gemeenten en waterschappen het riool efficiënter kunnen beheren. TISCA is een initiatief van STW, Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage. Voor de nieuwe ronde is een budget van ruim 2 miljoen euro beschikbaar. De call voor deze ronde gaat naar verwachting halverwege maart 2016 open.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in TISCA, kunnen deelnemen aan een matchmaking- en informatiebijeenkomst op 16 februari 2016. De bijeenkomst vindt plaats bij STW. Tijdens de bijeenkomst zullen de initiatiefnemers de opzet en doelstellingen van het programma presenteren. Daarna volgt een open discussie over mogelijke projecten, samenwerkingsvormen en potentiële stakeholders.

De nieuwe ronde is een vervolg op de startronde van TISCA in 2015. Binnen die eerste ronde werd het volgende onderzoeksvoorstel gehonoreerd:

Condition Assessment of Sewer Pipes by means of Finite Element Modelling (14676)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. A.S.J. Suiker, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer >
Honoreringen Take-off
STW heeft groen licht gegeven aan dertig voorstellen binnen het programma Take-off. Dit NWO-brede programma stimuleert nieuwe innovatieve bedrijvigheid die gebruikmaakt van resultaten uit academisch onderzoek.

Take-off bestaat uit twee onderdelen: Fase 1 en Fase 2. Financiering uit Fase-1 is bedoeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commerciële activiteit. De maximale subsidie die in Fase 1 wordt toegekend, bedraagt 40.000 euro. Met Fase 2-financiering kunnen onderzoekers voor hun start-up een vroegefasetraject opzetten. De financiering daarvoor bestaat uit een lening aan de start-up van maximaal 250.000 euro.

Fase 1

Alfa/Gamma

De haalbaarheid van het schaalbaar en digitaal aanbieden van de Datateam methode (14781)
Hoofdaanvrager: Dr. K. Schildkamp, Universiteit Twente

Haalbaarheidsstudie: Het Amsterdam Stress Lab (14775)
Hoofdaanvrager: Dr. S.R. de Rooij, Vrije Universiteit Amsterdam

Talent en spelinzicht (14811)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, Vrije Universiteit Amsterdam


Bèta/Techniek


A lensless microscope for the wine industry (14754)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. D. Iannuzzi, Vrije Universiteit Amsterdam

Bone Magnetic Resonance Imaging: The first radiation-free three-dimensional integrated bone and soft tissue imaging technology for skeletal abnormalities (14789)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Contactless Handling System (14799)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R.A.J. van Ostayen, Technische Universiteit Delft

Feasibility study for exploitation of solar system design, output calculation and guarantees (14763)
Hoofdaanvrager: Dr. O. Isabella, Technische Universiteit Delft

Mass produce single crystal graphene (14758)
Hoofdaanvrager: Dr. S. Yuan, Radboud Universiteit Nijmegen

Mind Trace: Unravelling what the masses see, think, and feel using just a webcam (14771)
Hoofdaanvrager: Dr. A.M.E. Sarwary, Radboud Universiteit Nijmegen

Mineral Composites met baggerslib (14759)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. E. Schlangen, Technische Universiteit Delft

Next Generation Offshore Wind Installation: SeaState5 Grasshopper (14761)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Mazo Espinosa, Technische Universiteit Delft

Next Ocean Maritime (14800)
Hoofdaanvrager: P. Naaijen, Technische Universiteit Delft

ProGauntlet (14801)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. E. Tempelman, Technische Universiteit Delft

UPUS: Understanding and Predicting User Satisfaction (14802)
Hoofdaanvrager: Y. Kiseleva, Technische Universiteit Eindhoven


Life Sciences

Cardiac Booster (14808)
Hoofdaanvrager: Drs. D.I.M. van Dort, Radboud universitair medisch centrum

ISA: Instrumented Spasticity Assessment for children and adults (14757)
Hoofdaanvrager: J.W. Sikkens-van de Kraat, VU Medisch Centrum Amsterdam

Novel lama-derived anti-BMP4 antibodies for the treatment of SMAD4 negative colorectal cancers (14777)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. K.K. Krishnadath, Academisch Medisch Centrum

Orthros B.V.: Bi-functional VHH’s in Tissue Repair (14784)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. H.B.J. Karperien, Universiteit Twente

PACING-CURE (14772)
Hoofdaanvrager: Dr. J.J. Boink, Academisch Medisch Centrum

Scarless Band-Aid: A Novel Peptide-based Technology to Prevent Scarring (14764)
Hoofdaanvrager: Dr. J. Prakash, Universiteit Twente

The Neurophysiological Biomarker Toolbox (14779)
Hoofdaanvrager: Dr. K. Linkenkaer-Hansen, Vrije Universiteit Amsterdam

The SensOtouch Grasper: Safe and sensible grasping in endoscopic surgery (14797)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Aguirre, Technische Universiteit Delft

Vascoscope (14796)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. P.J. Blankestijn, Universitair Medisch Centrum Utrecht

 
Fase 2

Bèta/Techniek

MicroSure Robot Assisted Microsurgery (14821)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R. Cau, Technische Universiteit Eindhoven

SRM-Based Electric Supercharger (14819)
Hoofdaanvrager: Ir. D. Hilgersom, Technische Universiteit Eindhoven

Stokhos Take Off Fase 2 (14812)
Hoofdaanvrager: W.F. Boerrigter, Stokhos B.V.


Life Sciences


A steerable punch for Meniscectomy (14814)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. T. Horeman, Technische Universiteit Delft

Bruxlab – Project Bruxstickers (14816)
Hoofdaanvrager: A.A.G. Linssen, Bruxlab B.V.

NtransTechnologies: Developing gene editing therapies for Muscular Dystrophies (14817)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. N. Geijsen, Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Urika – Continuous measurement of bladder filling (14813)
Hoofdaanvrager: Ir. R.T. Tweehuysen, Novioscan B.V.

Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het bestuur van STW honoreert zes onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma.

Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) (14638)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J.C.J.M. de Kroon, Radboud Universiteit Nijmegen

Fluorine Magnetic Resonance and Ultrasound Imaging of Cardiac Inflammation (MUSICIAN) (14716)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. G.J. Strijkers, Academisch Medisch Centrum

Handheld device for optical microcirculatory perfusion imaging (14538)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. W. Steenbergen, Universiteit Twente

Immunogenic Properties of Heated and Glycated Cow's Milk Protein Effect on Initiation and Resolution of Cow’s Milk Allergy (iAGE) (14536)
Hoofdaanvrager: Dr. N.W. de Jong, Erasmus MC

Innovative irradiation facility for the production of 166Ho microspheres to treat patients with liver cancer (14533)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. A.G. Denkova, Technische Universiteit Delft

Micronutrients for Better Yields (14688)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. E. Hoffland, Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Lees meer >
ICT.OPEN2016 Talent Challenge
Zingen of dansen op het ICT.OPEN2016? Dat kan. Net als vorig jaar biedt het ict-congres een podium aan onderzoekers die, naast een neus voor ict-onderzoek, beschikken over allerlei andere kwaliteiten en talenten. Tijdens de ICT.OPEN2016 Talent Challenge, die plaatsvindt op de eerste dag van het congres, krijgen congresdeelnemers de kans hun talent te laten zien in de prachtige theateromgeving van De Flint in Amersfoort.

De wedstrijd staat open voor zang, dans, acteren en alle andere denkbare talenten. Hoewel het plezier voorop staat, wijst een jury uiteindelijk een winnaar aan. Deze ontvangt de prestigieuze ICT.OPEN Talent Award.

ICT.OPEN is de ontmoetingsplek voor wetenschappelijke ict-onderzoekers en geïnteresseerden vanuit de ict-industrie. Het congres trekt jaarlijks honderden bezoekers. Op het programma staan onder meer keynote speakers Mary Shaw en Simon Stevin Meester Wiro Niessen. ICT.OPEN2016 vindt plaats op 22 en 23 maart 2016.

Lees meer >
Miniconferentie Nanogeneeskunde
Een nieuw wapen tegen kanker is volop in ontwikkeling: nanogeneeskunde. Op 2 februari 2016 schetsen diverse onderzoekers in dit vakgebied de stand van zaken tijdens de conferentie Nanogeneeskunde – Naar een toekomst voor elke kankerpatiënt.

Nanomedicijnen zijn nanodeeltjes die een medicijn bevatten en dit kunnen vervoeren naar specifieke plekken in het lichaam. Dankzij die eigenschap kan de diagnose en beeldgeleide behandeling van kanker beter, gerichter en efficiënter. Dat maakt uiteindelijk de behandeling minder belastend voor de patiënt.

Op het programma staan lezingen van prof.dr. Twan Lammersdr. Roel Deckers en andere onderzoekers. Zij spreken onder meer over het gebruik van nanodeeltjes voor zowel de diagnose als voor de behandeling van kanker. De conferentie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, van patiënt tot pers, en van student tot hoogleraar. De organisatie is in handen van STW, het innovatieprogramma NanoNextNL en het onderzoeksconsortium hDMT.
Lees meer >
Editie januari 2016
Direct naar:
> Smart Industry 
> Nieuwe ronde TISCA
> Honoreringen Take-off
> Honoreringen Open Technologieprogramma
> ICT.OPEN2016 Talent Challenge
> Miniconferentie Nanogeneeskunde
© STW 2016 | Afmelden