Herry Nijhuis directeur STW en toekomstig NWO-domein TTW
Dr.ir. Herry Nijhuis is benoemd tot nieuwe directeur van STW. Op 1 oktober 2016 volgt hij Cor de Boer op, die deze functie ad interim bekleedde sinds het vertrek van Eppo Bruins eind vorig jaar.

Nijhuis zal ook de directeur zijn van het toekomstige NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Op 1 januari 2017 worden de activiteiten van STW ondergebracht in dat domein.
Lees meer >
Honoreringen Partnership STW-DSM
Vier projecten zijn gehonoreerd binnen het Partnership-programma Healthy Animal Nutrition Solutions. De organisatie van het programma is in handen van STW en DSM Nutritional Products, Animal Nutrition and Health. Met het programma investeren STW en DSM gezamenlijk 2,75 miljoen euro in innovatief en toepassingsgericht onderzoek naar het terugdringen van antibioticagebruik in diervoeding. De gehonoreerde projecten richten zich op darmgezondheid van dieren (pluimvee en varkens) en de effecten van diervoeding daarop.

A Feed-Forward Approach of New Knowledge Arising from Human Nutritional Studies in Susceptible Groups to Application in Animal Nutrition (14939)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. S.J.L. Bakker, Rijksuniversiteit Groningen

An unbiased metabolomics approach to understand how the undigested protein fraction in chickens and pigs impacts on gut health (14940)
Hoofdaanvrager: Dr. S.W.C. van Mil, UMC Utrecht

Dynamics of proteolytic fermentation and the effects on intestinal health of broilers and piglets (14943)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R.P. Kwakkel, Wageningen UR

The relation between protein fermentation and associated metabolites, microbiota and post-weaning diarrhoea in pigs (14935)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. W.J.J. Gerrits, Wageningen UR

Lees meer >
Honoreringen Partnership STW-KWF Kankerbestrijding
Technologiestichting STW en KWF Kankerbestrijding kennen 5 miljoen euro toe aan elf projecten binnen het onderzoeksprogramma Technology for Oncology. De onderzoeken moeten leiden tot een betere behandeling of het voorkomen van kanker. Uniek aan het programma is dat de gehonoreerde projecten worden uitgevoerd door teams waarin technisch en medisch onderzoekers samenwerken met bedrijven. Die combinatie moet leiden tot technologische innovaties waar kankerpatiënten direct baat bij hebben.

A feasibility study on Cerenkov Luminescence Imaging during prostate cancer surgery using Gallium-68 PSMA (15175)
Hoofdaanvrager: Dr. M.P.M. Stokkel, AvL-NKI

ARGOS ­– Automatic Recognition of irreGularities in the OesophaguS (15191)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. P.H.N. de With, Technische Universiteit Eindhoven

Combining Optics and Acoustics For Realtime Guidance during Cancer Surgery (15228)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.J.M. Ruers, AvL-NKI / Universiteit Twente

Drug Delivery by Sonoporation in Childhood Diffuse Intrinsic Pontine Glioma and High-grade Glioma (15184)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.J.L. Kaspers, VUmc

Improving Childhood Cancer Care when Parents Cannot be There – Reducing Medical Traumatic Stress in Childhood Cancer Patients by Bonding with a Robot Companion (15198)
Hoofdaanvrager: Dr. P.A.N. Bosman, Centrum Wiskunde & Informatica

Interventional ductoscopy to treat (pre)malignant breast disease: the EVAPORATE study (15185)
Hoofdaanvrager: Dr. A.J. Witkamp, UMC Utrecht

Iron oxide nanoparticles for localization of the sentinel node and detection of metastatic lymph nodes in head and neck cancer (IronNanoLoc) (15194)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. B ten Haken, Universiteit Twente

Personalised MR-guided hyperthermia control for adaptive cancer therapy (CONTROL-2-ACT) (15195)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. W.P.M.H. Heemels, Technische Universiteit Eindhoven

PROMETHEUS (Pain Reduction Of MEtastases by THErmal UltraSound) (15179)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. L.W. Bartels, UMC Utrecht

Targeting the Glioblastoma Micro-Environment (15204)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. R.M. Schiffelers, UMC Utrecht

Visual technology integrating quantitative patient outcomes to support multidisciplinary clinical decision making (15173)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. C.H. Bangma, Erasmus MC

Lees meer >
Honoreringen Take-off
Het bestuur van STW honoreert twintig voorstellen voor de vierde ronde van het financieringsinstrument Take-off.

Onderzoekers kunnen Take-off-financiering aanvragen om nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken, en zodoende wetenschappelijke kennis commercieel toe te passen. Take-off bestaat uit twee onderdelen: Fase 1 en Fase 2. Financiering uit Fase 1 is bedoeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commerciële activiteit. De maximale subsidie die in Fase 1 wordt toegekend, bedraagt 40.000 euro. Met Fase 2-financiering kunnen onderzoekers voor hun start-up een vroegefasetraject opzetten. De financiering daarvoor bestaat uit een lening van maximaal 250.000 euro.


Fase 1 (Haalbaarheidsstudies)


Alfa/Gamma


JASP Professional Services: A Fresh Way to Analyze Data (15262)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. E.J.M. Wagenmakers, Universiteit van Amsterdam

Trapplaus! (15257)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Roerdink, Vrije Universiteit Amsterdam

O-Phobia: Towards a virtual cure for specific phobias (15261)
Hoofdaanvrager: Dr. T. Donker, Vrije Universiteit Amsterdam


Bèta/Techniek


Delft Continuous Drilling System (15255)
Hoofdaanvrager: Ir. C.P.M. de Vet, Technische Universiteit Delft

Hyper Morphing Technologies (15249)
Hoofdaanvrager: G. Liberali, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mesh Lingerie (15275)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.F.M. Molenbroek, Technische Universiteit Delft

Quality monitoring (15272)
Hoofdaanvrager: S.H. Roelofs MSc, Universiteit Twente

E-Trailer (15237)
Hoofdaanvrager: H. Polinder, Technische Universiteit Delft

High gamma vector network analysis (HΓ-VNA) (15260)
Hoofdaanvrager: Dr.ing. M. Spirito, Technische Universiteit Delft

FLOWS (15238)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. M. Kok, Technische Universiteit Delft

Harnessing formal methods for practical use in industry (15250)
Hoofdaanvrager: U.N. Tikhonova, Technische Universiteit Eindhoven


Life sciences

PlasmaPendix: betere kwaliteit van leven en kostenbesparing voor stomapatiënten (15242)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J. Beckers, Technische Universiteit Eindhoven

Prosthetic Hand with Smart Auto-Grasp (15268)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. D.H. Plettenburg, Technische Universiteit Delft

An affordable haptic feedback system for rehabilitation purposes (15239)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J.B.J. Smeets, Vrije Universiteit Amsterdam

 
Fase 2 (Vroegefasetrajecten)


Alfa/Gamma


HOMIE ­– Pay per use domestic appliances (15241)
Hoofdaanvrager: Dr. N.M.P. Bocken, Homie BV

 
Bèta/Techniek

Archimedes Drive: Revolutionizing Robotics (15244)
Hoofdaanvrager: Ing. J.F. Schorsch, IMSystems

Simbeyond - Flight of the Bumblebee (15273)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. S.L.M. van Mensfoort, Simbeyond BV

Battery-Less Wireless Transceiver for Internet-of-Things (IoT) (1576)
Hoofdaanvrager: M. Tohidian, Qualinx BV

Atomic Layer Deposition on pneumatically transported particles: Bringing Nanoscale benefits to Macroscale products (15245)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. B. van Limpt, Delft IMP

De eerste hybride drone voor de professionele mappingindustrie (15264)
Hoofdaanvrager: S. Hulsman, ATMOS UAV


Life Sciences


MaMaLoc: Magnetic Marker Localisation for Breast Cancer (15251)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.J.M. Ruers, AvL-NKI

Lees meer >
Honoreringen TISCA 2016
Het bestuur van STW honoreert vier onderzoeksvoorstellen binnen het programma Technology Innovation for Sewer Condition Assessment (TISCA). De organisatie van TISCA is in handen van STW, Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage. De financiering voor de gehonoreerde projecten bedraagt in totaal 2 miljoen euro.

FOULC: Fast Over-all scanning of Underground and Linear Constructions (15341)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.G. Langeveld, Technische Universiteit Delft

Geo-Electrical Sewer Leak Detection, Quantification and Location (15339)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.G. Langeveld, Technische Universiteit Delft

SewerSense – Multi-sensor condition assessment for sewer asset management (15343)
Hoofdaanvrager: L. Scholten, Technische Universiteit Delft

Technology Innovation for Sewer Condition Assessment – Long-distance Information system (TISCALI) (15393)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Z. Su, Universiteit Twente

Lees meer >
Update financieringsinstrumenten NWO
Op 1 januari 2017 gaan de activiteiten van STW over in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie. Daarbij worden de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO geclusterd tot vier domeinen die samen het gehele wetenschappelijke veld omvatten. TTW is een van die domeinen.

In het vernieuwde NWO worden de financieringsinstrumenten van de afzonderlijke NWO-onderdelen beter op elkaar afgestemd en indien mogelijk gefuseerd. Voor wetenschappers moet het duidelijker zijn bij welk loket ze terecht kunnen met hun onderzoeksideeën. 2017 wordt een overgangsjaar voor het aanpassen van de financieringsinstrumenten. NWO streeft ernaar om de nieuwe financieringsinstrumenten uiterlijk op 1 januari 2018 van start te laten gaan.

De huidige financieringsinstrumenten blijven tot nader order bestaan. Aanpassingen worden minstens zes maanden van tevoren aangekondigd via onder meer de website en nieuwsbrieven van NWO. De STW-financieringen die vóór 1 januari 2017 zijn toegekend, blijven gelden voor de gehele periode het betreffende project, evenals de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.
Lees meer >
Editie juni 2016
Direct naar:
> Herry Nijhuis nieuwe directeur STW 
> Honoreringen Partnership STW-DSM 
> Honoreringen Take-off 
> Honoreringen Partnership STW-KWF  
> Honoreringen TISCA 2016 
> Update financieringsinstrumenten
© STW 2016 | Afmelden