Partnership ‘nieuwe’ watervervuiling
Met een nieuw Partnership-programma investeren STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie 3 miljoen euro in onderzoek dat moet leiden tot een hoognodige update van onze afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding. Het programma richt zich op het analyseren, verwijderen en voorkomen van waterverontreiniging door ‘nieuwe’ chemicaliën.

Sinds jaar en dag is onze waterzuivering vooral gericht op het verwijderen van fosfaat en stikstof. Wereldwijd worden echter steeds meer verschillende schadelijke chemicaliën gebruikt, die onze huidige waterzuivering ongehinderd kunnen passeren. Uiteindelijk kunnen de chemicaliën schade toebrengen aan waterplanten en -dieren, of in het drinkwatersysteem terechtkomen.

Het Partnership-programma roept onderzoekers op om projectvoorstellen in te dienen voor het analyseren van de gevaarlijkste ‘nieuwe’ stoffen. Ook richt het programma zich op nieuwe technologieën om die stoffen uit het water te verwijderen. Het programma investeert daarnaast in de ontwikkeling van nieuw beleid dat grenzen stelt aan het gebruik van vervuilende stoffen.

Onderzoekers die met een project willen deelnemen aan het programma, kunnen nu een vooraanmelding of pre-proposal indienen. De deadline daarvoor is 15 november 2016.

 
Lees meer >
Nieuwe ronde Perspectief
STW zoekt nieuwe onderzoeksthema’s in het kader van Perspectief voor de Topsectoren. Wetenschappers die een omvangrijk onderzoeksprogramma willen opzetten, kunnen nu een voorstel indienen voor de Perspectiefronde 2016-2017.

Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het realiseren van economische en maatschappelijke impact op voor Nederland relevante thematische gebieden. Dat gebeurt door vernieuwende technologische kennis tot toepassing te brengen in samenspraak en samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en (eind)gebruikers.

Perspectief staat open voor alle onderwerpen die in de innovatiecontracten van de negen Topsectoren worden genoemd. De maximale STW-bijdrage per programma bedraagt 4 miljoen euro. De deadline voor het aanmelden van een Programma-initiatief (1 of 2 alinea’s) is 3 november 2016, 14.00 uur. De deadline voor het indienen van een Programma-ontwerp is 8 december 2016.

Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het bestuur van STW honoreert zes voorstellen binnen het Open Technologieprogramma.

Extremophilic Bioreduction of Elemental Sulfur for Recovery of Valuable Metals (14979)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J. Weijma, Wageningen University & Research

Integrated battery and electrolyser – Combining electricity storage and Power2Gas for a renewable future (15169)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. F.M. Mulder, Technische Universiteit Delft

Multiscale modelling of agglomeration – Application to tabletting and selective laser sintering (15050)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. S. Luding, Universiteit Twente

Necrotrophic effector proteins as tools in disease resistance breeding of onion (15003)
Hoofdaanvrager: Dr. J.A.L. van Kan, Wageningen University & Research

Rapid and reliable enrichment-based detection of foodborne pathogens (15002)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. H.M.W. den Besten, Wageningen University & Research

Tm2+ based Luminescent Solar Concentrators: Fundamental understanding and lab scale device (LumiCon) (15024)
Hoofdaanvrager: Dr. E. van der Kolk, Technische Universiteit Delft
Lees meer >
De nieuwe Impact is uit
Kun je trucks ombouwen zodat ze deels op benzine lopen, en daardoor schoner rijden? Welke chips hebben we nodig om de overstap te maken van 4G naar 5G? Hoe kun je verwoeste natuur redden met een slim ontworpen stuk bioplastic?

In een nieuwe editie van het relatiemagazine Impact laat STW zien hoe wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen slaan om nieuwe technologie mogelijk te maken. Het magazine staat ook stil bij de vraag hoe wiskundige software de inzet van ambulances kan optimaliseren. Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft ontvouwen hun plannen voor een riooldrone en de nieuwe Simon Stevin Meesters vertellen waar ze hun prijzengeld aan willen besteden. Daarnaast laat Impact zien hoe een gebruikerscommissie te werk gaat en welke projectvoorstellen onlangs zijn gehonoreerd.

Het magazine is gratis te downloaden als pdf-bestand. Liever een gedrukt exemplaar? Stuur dan een e-mail naar redactie@stw.nl
Lees meer >
Perspectief voor plasma’s
Plasma’s zijn tegenwoordig niet duur meer, en ook niet gevaarlijk of moeilijk om te maken. Daardoor zijn ze ineens toepasbaar op de meest uiteenlopende terreinen, van tandzorg tot verlichting. Het Perspectiefprogramma Building on Transient Plasmas richtte zich op zogeheten gepulste of transiënte plasma’s om nieuwe mogelijkheden voor toepassingen te verkennen.

Nu het programma is afgerond, blikken de deelnemers terug op de kennis en de samenwerkingsverbanden die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd. In dit eindverslag vertellen ze over hun onderzoek naar bijvoorbeeld schakelaars voor hoogspanning, modellen voor het ontstaan van bliksem en energiezuinige luchtreinigers.
Lees meer >
Primeur 3D-printen op jaarcongres STW
STW bestaat 35 jaar en viert dit jubileum met de bezoekers van het STW-jaarcongres, op 24 november 2016. Tijdens het congres blikt STW terug op 35 jaar innovatie en valorisatie, onder meer met optredens van diverse Simons Stevin Meesters.

Op het programma staat ook de uitreiking van de Simon Stevin Meester-prijs aan prof.dr. Suzanne Hulscher en prof.dr.ir. Maarten Steinbuch. Uit handen van minister Henk Kamp ontvangen beide onderzoekers een prijs van 500.000 euro. Daarnaast vindt de bekendmaking plaats van de Open Mind-winnaars en de nieuwe Simon Stevin Gezel.

Bezoekers kunnen uitgebreid kennismaken met nieuwe technologieën tijdens workshops en demonstraties. De winnaars van de vorige Open Mind-competitie laten bijvoorbeeld zien hoe zij hun ideeën het afgelopen jaar hebben uitgewerkt. Een van die projecten is de inmiddels wereldberoemde 3D-printer voor het afdichten van open ruggetjes bij foetussen. De onderzoekers die voor dat idee een Open Mind-financiering wonnen, presenteren voor het eerst een prototype van hun 3D-printer.

De presentatie van het jaarcongres is in handen van Jan Douwe Kroeske. Bekijk het volledige programma op www.stw.nl/jaarcongres en meld je aan.
Lees meer >
Huisstijl NWO-TTW
Vanaf 1 januari 2017 zet STW haar werkzaamheden voort in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Dat gebeurt met dezelfde financieringsinstrumenten, budgetten en werkwijzen als u van STW gewend bent. We doen dit met grotendeels dezelfde mensen, vanuit hetzelfde gebouw in Utrecht en met dezelfde telefoonnummers.
 
Relaties van STW zullen deze verandering dus vooral merken in de naam van de afzender. Onze huisstijl verdwijnt, en wordt vervangen door de stijl van NWO.
 
De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie. Daarbij worden de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO geclusterd tot vier domeinen die samen het gehele wetenschappelijke veld omvatten. TTW is een van die domeinen. Kijk voor meer informatie op www.stw.nl/transitie.

Lees meer >
Editie oktober 2016
Direct naar:
> Partnership watervervuiling 
> Nieuwe ronde Perspectief 
> Honoreringen Open Technologieprogramma 
> Lees de nieuwe Impact 
> Eindverslag programma BTP 
> Jaarcongres STW 
> Huisstijl NWO-TTW 

© STW 2016 | Afmelden