Eerste nieuwsbrief NWO-domein TTW
Het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is van start gegaan. Sinds 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in TTW. De maandelijkse nieuwsbrief van STW is daarmee ook omgevormd tot deze TTW-nieuwsbrief.

De nieuwsbrief van TTW verschijnt maandelijks en bevat onder meer nieuws over honoreringen, open calls en evenementen op het gebied van technische wetenschappen en valorisatie.


Lees meer >
Financiering en btw bij TTW
Bij de overgang van STW naar TTW blijft veel hetzelfde, maar toch verlopen enkele belangrijke financiële zaken anders dan voorheen. Voor nieuwe projecten die zijn gehonoreerd door TTW wordt bijvoorbeeld de aangevraagde financiering uitbetaald in tranches. Daarnaast wordt de btw meegefinancierd vanuit TTW indien de btw voor de aanvrager een kostenpost is. Voor lopende STW-projecten (dus projecten die nog door STW zijn gehonoreerd) verandert er niets. De financiering van die projecten blijft gebeuren op basis van declaraties.
Lees meer >
Vier Vici’s voor technische wetenschappen bij TTW
TTW gaat vier Vici-beurzen voor technische wetenschappen toekennen binnen de Vici-ronde voor 2017. Met Vici-financiering kunnen onderzoekers een eigen onderzoeksgroep op bouwen, vaak vooruitlopend op een hoogleraarspositie. De Vici-ronde 2017 staat nu open voor aanvragen. Het maximale financieringsbedrag per Vici-aanvraag is 1,5 miljoen euro. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 23 maart 2017, 14.00 uur.

De beoordeling van Vici-aanvragen verloopt in deze ronde anders dan voorheen. Vanaf nu is de gehele beoordelingsprocedure, inclusief de interviews, ingericht in vijf loketten. Vier loketten corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO. TTW krijgt daarmee een eigen Vici-loket, en zal dus de volledige beoordelingsprocedure van Vici-aanvragen binnen de technische wetenschappen uitvoeren. Het vijfde loket is bestemd voor Vici-aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overstijgen.
Lees meer >
Nieuw Partnership-programma TTW en Rijk Zwaan
TTW en zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan investeren samen 3 miljoen euro in het Partnership-programma Digital phenotyping of plant-pathogen interactions. Het programma moet leiden tot nieuwe inzichten in het bestrijden van plantenziekten.

Wetenschappers vanuit de plantkundige onderzoekswereld kunnen samen met onderzoekers aan technische universiteiten projectvoorstellen indienen voor dit programma. Halverwege februari 2017 gaat het programma open voor aanvragen. De financiële bijdrage per project is maximaal 750.000 euro. Neem voor meer informatie contact op met program officers Henry van der Valk en Gerdine Stout.
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het TTW-bestuur honoreert zes projectvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma. De financiering voor deze projecten bedraagt in totaal 3,9 miljoen euro.

A novel thermosiphon-like cooling system based on magnetocaloric nanofluids (15401)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. Th.H. van der Meer, Universiteit Twente

Breast milk peptides and allergy development (15299)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. K.A. Hettinga, Wageningen University & Research

Development of an effective, safe and pain free intradermal tuberculosis vaccine based on microneedles loaded with antigen-containing nanoparticles (15240)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. J.A. Bouwstra, Universiteit Leiden

Electron-beam induced fluorescence superresolution for localizing molecules in biomedical tissue (15313)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.P. Hoogenboom, Technische Universiteit Delft

Locate: Integrated platform to design novel cancer localization strategies by ultrasound microvasculature imaging (15282)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder, Technische Universiteit Eindhoven

Power-to-Gas (15325)
Hoofdaanvrager: Dr.ing. W.A. Bongers, DIFFER
Lees meer >
Uitstekende beoordeling voor STW
‘Ronduit positief’ luidt het oordeel van een evaluatie-commissie die onderzocht hoe Technologiestichting STW de afgelopen jaren functioneerde. Voor de technische wetenschappen in Nederland was STW van onmisbare waarde, aldus de commissie. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ).

Door efficiënt en effectief te werken, heeft STW de technische wetenschappen in Nederland ijzersterk bediend. Daarnaast zijn alle partijen die bij STW zijn betrokken zeer positief over de manier waarop de stichting haar rol voor de topsectoren vorm heeft gegeven. De onderzoekscommissie raadt aan om de werkwijzen en expertise van STW goed te borgen in
het vernieuwde NWO.
Lees meer >
Workshop Life Sciences with Industry
Promovendi en postdocs kunnen zich nu aanmelden voor de workshop Life Sciences with Industry 2017. Tijdens de workshop werken onderzoekers een week lang aan oplossingen voor wetenschappelijke problemen die door bedrijven zijn aangedragen. Eerdere edities van de workshop leidden vaak tot verrassende oplossingen en nieuwe samenwerkingen tussen onderzoekers en bedrijven.

Drie industriële vraagstukken staan centraal tijdens deze editie van Life Sciences with Industry. Ze zijn aangedragen door Heineken, Bejo en BaseClear. De workshop vindt plaats in het Lorentz Center in Leiden, van 4 t/m 7 april 2017.

Lees meer >
Miljoenen extra voor valoriserende wetenschappers
Om de impact van wetenschap te vergroten, stelt staatssecretaris Sander Dekker een aantal initiatieven voor die moeten leiden tot meer wetenschappelijke valorisatie. ‘Het is tijd om gezamenlijk een nieuwe impuls te geven aan valorisatie’, stelt Dekker in een Kamerbrief. Een van de maatregelen is het verbreden van Take-off, het financieringsinstrument voor academische start-ups.

STW heeft volgens Dekker de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld in het stimuleren van kennisoverdracht. ‘STW is hierin heel succesvol geweest’, aldus Dekker. ‘De kennis die STW heeft opgedaan zal breed gedeeld en toegepast worden binnen NWO.’
Lees meer >
35 jaar emancipatie van de technische wetenschappen
Hoe konden de toegepaste wetenschappen uitgroeien van ondergeschoven kindje tot volwaardig vakgebied? In een nieuw jubileumboek blikt TTW terug op 35 jaar emancipatie van de toegepaste wetenschappen in Nederland. Het was een ontwikkeling die vooral vorm kreeg dankzij TTW’s voorganger, Technologiestichting STW.

Het boek reconstrueert de emancipatie van de toegepaste wetenschappen en hoe STW dat mogelijk maakte. Daaruit blijkt onder meer dat de STW-organisatie 35 jaar geleden slim is opgezet, en continu bleef veranderen om de wetenschap optimaal te kunnen bedienen. Het boek is nu beschikbaar als pdf-bestand en als longread. Liever een gedrukt exemplaar? Neem dan contact op met Eveline van den Bos.
Lees meer >
Terugblik Nano World Cancer Day
TTW, NanoNextNL en KWF Kankerbestrijding blikken terug op een geslaagde miniconferentie over nanogeneeskunde, die plaatsvond op 2 februari 2017. Diverse sprekers lieten voorbeelden en toepassingen van nanogeneeskunde zien. Daarbij kwamen ook diverse veelbelovende onderzoeksprojecten aan bod die TTW en KWF Kankerbestrijding samen financieren in het programma Technology for Oncology.
Lees meer >
Editie maart 2017
IN DEZE EDITIE
Direct naar:
> Eerste nieuwsbrief TTW 
> Financiering en btw bij TTW 
> Partnership TTW/Rijk Zwaan 
> Vici-ronde 2017 
> Honoreringen Open Technologieprogramma 
> Evaluatie STW 
> Life Sciences with Industry  
> Miljoenen extra voor valorisatie 
> Jubileumboek 35 jaar STW 
> Nano World Cancer Day
DOORSTUREN >>>
© NWO 2017 | Afmelden