'Promoveren bij een bedrijf moet kunnen'
Kun je straks promoveren bij een bedrijf? Hoe combineer je toegepast en explorerend onderzoek? Hoeveel kost het om de Nederlandse wetenschap op peil te houden?
 
TTW-voorzitter Jaap Schouten deelt in een interview zijn visie op de toekomst van de technische wetenschappen in Nederland. Daarbij horen volgens hem industrial doctorates, ofwel promotieplaatsen bij bedrijven, maar ook meer geld voor innovatie en een lagere aanvraagdruk.

Lees meer >
Open call: Partnership NWO-domein TTW-Nutricia
Met een nieuw Partnership-programma investeren NWO-domein TTW en Nutricia in onderzoek dat zich richt op nieuwe concepten voor gespecialiseerde voeding die de conditie van het immuunsysteem beïnvloeden. Gezamenlijk investeren TTW en Nutricia bijna 3 miljoen in het programma, waarbij beide partijen de helft bijdragen. Onderzoekers die willen deelnemen aan het programma kunnen nu een onderzoeksvoorstel indienen. De deadline daarvoor is 3 oktober 2017, 14:00 uur.
Lees meer >
Open call: Nieuwe antibiotica
Er is grote behoefte aan nieuwe antibiotica en alternatieven daarvoor. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NWO-domein TTW stellen voor de ontwikkeling hiervan 5,5 miljoen euro beschikbaar in het samenwerkingsprogramma Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR). Het programma staat nu open voor onderzoeksvoorstellen. De deadline voor indiening van pre-proposals is 27 juni, 14:00 uur.
 
Op 7 juni organiseert TTW een informatiebijeenkomst over dit onderzoeksprogramma. Dit evenement vindt plaats op het TTW-kantoor in Utrecht om 13:00-16:00 uur. Gedurende deze periode is er sprake van vrije inloop: u kunt op een voor u geschikt moment langskomen om vragen te stellen over het onderzoeksprogramma en de voorwaarden voor een aanvraag.
Lees meer >
Call voor Open Mind
Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Ook dit jaar biedt NWO-domein TTW hen de kans op een laagdrempelige subsidie van 50.000 euro, genaamd Open Mind. Met deze subsidie krijgen deze onderzoekers een jaar de tijd om hun idee uit te werken. De call gaat op korte termijn open. Meer info volgt op de TTW-website.


Lees meer >
Honoreringen Demonstrator
Het bestuur van NWO-domein TTW honoreert zeven voorstellen binnen het programma Demonstrator. Met financiering uit dit programma kunnen de onderzoekers een demonstratiemodel bouwen van een technologie die zij hebben ontwikkeld. Het model dient als showcase om transfer van de technologie naar een marktpartij te stimuleren.
 
Anatomie Projector (16090)
Hoofdaanvrager: S. Hummelink MSc, Radboud Universiteit Nijmegen
  
Edge effect weakening by means of bypass conductor during induction welding process (16107)
Hoofdaanvrager: Dr. I. Fernandez Villegas, Technische Universiteit Delft


Keep them rolling - Meten van wegkwaliteit middels smartphones (16092)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ing. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente
 
Optically detected high speed magnetic resonance measurements (16088)
Hoofdaanvrager: Dr. R.S. Schirhagl, Rijksuniversiteit Groningen
 
ReaSONS 2 Demo: Real-time Sensing Of Neural Signals to Demonstrator (16105)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. W.A. Serdijn, Technische Universiteit Delft
 
Scale up of membrane reactors (16095)
Hoofdaanvrager: Dr. F. Gallucci, Technische Universiteit Eindhoven
 
The development of the hydraulic pressure wave catheter to overcome the final frontier in cardiovascular interventions (16104)
Hoofdaanvrager: Ir. J.W. Spronck, Technische Universiteit Delft
Lees meer >
Honoreringen Biotechnologie en Veiligheid
Het TTW-bestuur honoreert negen voorstellen binnen de tweede call van het programma Biotechnologie en Veiligheid.

Het programma moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde kennis waarmee de overheid beter dan ooit kan inspelen op vragen omtrent biotechnologie en veiligheid. Daarnaast moet het programma onderzoeksresultaten opleveren die duidelijk maken hoe toekomstige toepassingen van meet af aan veilig te maken zijn. De organisatie van het programma is in handen van NWO-domein TTW, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Assessing safety-by-design in novel plant breeding techniques by comparing native gene based modification with classical breeding (15815)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. R.G.F. Visser, Wageningen University & Research

Biosafety of novel gene editing systems (15804)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. N. Geijsen, Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research

Environmental safety of synthetic replicon particle vaccines – risk for RNA recombination with wildtype viruses (RepliSAFE) (15791)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. G.P. Pijlman, Wageningen University & Research

Protein DOMINO: Amyloid exposure and associated risks (15784)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. M.M.A.E. Claessens, University of Twente

SafeChassis: Implementing and Assessing Safeguards for Lifestyle Engineering of a Versatile Industrial Chassis (15814)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. V.A.P. Martins dos Santos, Wageningen University & Research

Specificity and side-effects of mutagenesis by nuclease-induced breaks and Cas9-mediated epigenome editing in plants; identifying hazards, analyzing risks and creating inherent safety (15792)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. G.C. Angenent, Wageningen University & Research

Towards safe applications of CRISPR/Cas9 technology in fungi (15807)
Hoofdaanvrager: Dr. J.Z. Groenewald, Westerdijk Institute

Transmission of Antimicrobial Resistance Genes and Engineered DNA from Transgenic Biosystems in Nature (15812)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.P. van Wezel, Leiden University

T-TRIPP: Tools for Translation of Risk research into Policies & Practices (15809)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. M.M.C.G. Peters, Rathenau Institute
Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het bestuur van TTW honoreert zes voorstellen binnen het Open Technologieprogramma.

A NICE TIP TAP: A Non-linear Identification Tool for Concurrent Evaluation of Tip Condition, Dissipation and Sample Elasticity in Tapping Mode Atomic Force Microscopy (15450)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. U. Staufer, Technische Universiteit Delft
 
Assessing the potential of insects to reduce the environmental impact of livestock production and improve livestock health and welfare in concert (15567)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.E. Bolhuis, Wageningen University & Research
 
Biofabrication of liver constructs for hepatotoxicity testing and personalized medicine approaches. LIVeCON (15498)
Hoofdaanvrager: Dr. B. Spee, Universiteit Utrecht

NextSkin: A novel in vitro platform for testing penetration of actives via hair shafts in human metabolically and immune competent skin equivalents (15581)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. S. Gibbs, Vrije Universiteit Amsterdam
 
Production of recombinant mammalian tubulins and of novel tubulin antibodies (15511)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. N.J. Galjart, Erasmus Universiteit Rotterdam
 
Toolbox for studying the Chemistry Of Light-induced Degradation (TooCOLD) (15506)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ing. M.R. van Bommel, Universiteit van Amsterdam
Lees meer >
Acht Vidi-beurzen voor TTW-onderzoekers
NWO kent 89 Vidi-beurzen toe aan talentvolle onderzoekers, waarvan er acht via NWO-domein TTW aan de slag gaan. Deze onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, kunnen met deze beurs van maximaal 800.000 euro een eigen onderzoekslijn ontwikkelen. De Vidi-beurs wordt jaarlijks toegekend en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls.
 

Lees meer >
Informatiebijeenkomst Vernieuwingsimpuls

NWO organiseert op donderdag 6 juli 2017 een informatiebijeenkomst voor onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici willen aanvragen. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met NWO-contactpersonen en leden van beoordelingscommissies. Tijdens een Q&A-sessie delen onderzoekers die eerder een Veni, Vidi of Vici hebben verworven hun ervaringen. De voertaal is Engels.

Lees meer >
Jaarverslag 2016

Het nieuwe jaarverslag van Technologiestichting STW nu beschikbaar. Het verslag tekent de ontwikkelingen op die STW doormaakte in 2016, het laatste jaar waarin STW als zelfstandige stichting bestond. Sinds 1 januari zet STW haar activiteiten voort in NWO-domein TTW.

In 2016 realiseerde STW tientallen nieuwe samenwerkingen tussen onderzoekers en bedrijfsleven, door te investeren in diverse onderzoeksprojecten. Zo werd 25 miljoen euro besteed aan het Open Technologieprogramma, 9,7 miljoen euro aan Vernieuwingsimpuls en 35 miljoen euro aan EZ-programma’s zoals Perspectief. Daarnaast werd 32,5 miljoen euro besteed aan publiek-private samenwerkingsprogramma’s binnen de topsectoren en instrumenten zoals Partnerships, Water for Health en Smart Industry.

Het jaarverslag biedt ook een podium voor bijzondere resultaten uit STW-projecten. Bovendien komen alle overige ontwikkelingen langs die voor STW relevant waren, zoals haar 35-jarig jubileum.


Lees meer >
IN DEZE EDITIE
Direct naar:
> Interview Jaap Schouten
> Partnership Nutricia
> Programma nieuwe antibiotica
> Open Mind 2017
> Honoreringen Demonstrator
> Honoreringen Biotechnologie en Veiligheid
> Honoreringen Open Technologieprogramma   
> Vidi's voor TTW-onderzoekers 
> Informatiemiddag Vernieuwsingsimpuls
> Jaarverslag 2016

English newsletter
The monthly newsletter of NWO Domain TTW is also available in English.
Read more >
DOORSTUREN >>>
© NWO 2017 | Afmelden