René Penning de Vries nieuw bestuurslid TTW
Dr. René G.M. Penning de Vries treedt op 1 augustus toe tot het bestuur van NWO-domein TTW. René Penning de Vries is opgeleid als fysicus, en heeft na zijn promotie diverse rollen vervuld in de wereld van hightech en gezondheidszorg. Na een loopbaan in R&D was hij onder meer technisch directeur bij Philips Semiconductors en lid van de Raad van Bestuur van NXP Nederland.

Inmiddels is René Penning de Vries, naast houder van diverse toezichthoudende rollen, Boegbeeld ICT van het ministerie van Economische Zaken. ‘René voegt belangrijke expertise toe aan het TTW-bestuur, onder meer op het terrein van ICT en digitalisering,’ zegt TTW-bestuursvoorzitter Jaap Schouten. ‘Hier zullen we als financier van toegepast en technisch-wetenschappelijk onderzoek veel baat bij hebben.’
Lees meer >
Honoreringen Open Technologieprogramma
Het bestuur van NWO-domein TTW honoreert vijf onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma.

Fishing for functional feed: understanding the immune modulatory effects of novel feed ingredients to secure fish health (15566)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. G.F. Wiegertjes, Wageningen University & Research

Multi-Objective Deformable Image Registration (MODIR) – An Innovative Synergy of Multi-Objective Optimization, Machine Learning, and Biomechanical Modeling for the Registration of Medical Images with Content Mismatch and Large Deformations (15586) 
Hoofdaanvrager: Dr. T. Alderliesten, Universiteit van Amsterdam

New organic electrodes for cheap Na-aqueous batteries (15785)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. M. Wagemaker, Technische Universiteit Delft

Safety threat or measurement device? Using the MRI scanner to assess RF safety of implanted medical devices in MRI (15739)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. A.J.E. Raaijmakers, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Structural analysis and position-resolved imaging of macromolecular structures using novel mass spectronomy-based approaches (15575)
Hoofdaanvrager: Dr. S.R. Ellis, Maastricht University
Lees meer >
Honoreringen Take-off ronde 6
Het bestuur van NWO-domein TTW heeft 29 voorstellen gehonoreerd binnen Take-off ronde 6. Dit financieringsinstrument, dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap stimuleert en ondersteunt, kent twee fases. Binnen fase 1, de haalbaarheidsstudies, zijn 21 voorstellen gehonoreerd. Daarnaast zijn 8 voorstellen gehonoreerd in fase 2, de vroegefasetrajecten.
Lees meer >
Open call: Take-off ronde 7 open voor aanvragen
Take-off staat weer open voor nieuwe aanvragen. Academische en hbo-starters kunnen aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies of vroegefasetrajecten binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma. Nieuw in deze ronde is dat ook TO2-instellingen voorstellen kunnen indienen. De deadline voor intentieverklaringen is 5 september. Volledige voorstellen kunnen daarna tot 3 oktober worden ingediend.

Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en starten met bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening van maximaal 250.000 euro aanvragen.
Lees meer >
Nieuwe call: Partnership Holland Innovative Potato
NWO-domein TTW en het consortium Holland Innovative Potato (H.I.P.) investeren gezamenlijk bijna 3 miljoen euro in een nieuw Partnership-programma. Daarnaast draagt het ministerie van Economische Zaken 1,5 miljoen euro bij aan onderzoekscapaciteit voor het programma bij Wageningen University & Research. Het onderzoeksprogramma moet leiden tot een stabieler en kwalitatief beter aardappelgewas met het oog op de kwaliteit en voedingswaarde van de verwerkte aardappel.

Onderzoekers kunnen projectvoorstellen indienen voor onderzoek in de agronomie, genetica en onderlinge interactie. NWO-domein TTW en H.I.P. streven ernaar de Partnership-call in juli open te stellen voor onderzoeksvoorstellen. Na openstelling is meer informatie beschikbaar op de TTW-website.

Lees meer >
Nieuwe subsidieregeling
Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe subsidieregeling voor NWO van kracht. De subsidieregeling vormt de basis van waaruit heel NWO, inclusief NWO-domein TTW, subsidies verleent. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervallen de Algemene Voorwaarden waar TTW tot nu toe mee werkte, behalve voor lopende projecten. De aanleiding om de regeling te herzien is de nieuwe organisatiestructuur van NWO. De nieuwe subsidieregeling maakt het eenvoudiger om financieringsinstrumenten van verschillende NWO-domeinen op elkaar af te stemmen.

De werkwijze en procedures van NWO-domein TTW veranderen door de nieuwe regeling niet. Alleen de plek waar ze formeel beschreven staan is gewijzigd. Meer informatie over de nieuwe regeling staat op onze website. Lees ook de meest gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling.
Lees meer >
Utilisatierapport 2016
Het utilisatierapport van 2016 is nu beschikbaar. De jaarlijkse utilisatierapporten vormen een terugblik op alle projecten die vijf of tien jaar eerder van start gingen. In het nieuwe utilisatierapport staan projecten centraal die zijn gestart in 2005 en 2010. Wat hebben deze projecten inmiddels opgeleverd? Wordt er een aansluitend ontwikkelingstraject uitgevoerd of is er een sprake van daadwerkelijke toepassing en commercialisering? Het rapport is beschikbaar als pdf en als gedrukte uitgave.
Lees meer >
Beëindiging NWO-stimuleringsfondsen Open Access in 2018
Per 1 januari 2018 beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

NWO heeft de Stimuleringsfondsen in 2010 ingesteld voor het bekostigen van open access-publicaties en activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. De stimuleringsfondsen zijn sinds hun openstelling vele jaren van nut geweest om het open-accesspubliceren aan te jagen. NWO is van mening dat de wetenschappelijke wereld nu voldoende bekend is met open-accesspubliceren en het belang ervan. Bovendien zijn er inmiddels veel meer mogelijkheden voor auteurs om hun publicaties open access beschikbaar te maken zonder publicatiekosten te betalen.

NWO groot voorstander van open access en open science
NWO blijft een groot voorstander van open access en open science. Op dit terrein werkt NWO met vele partijen nauw samen aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Plan Open Science. Een gemeenschappelijk doel is om open-accesspubliceren voor alle onderzoekers in Nederland in 2020 te realiseren. 

De NWO-voorwaarden voor open-accesspubliceren zijn terug te vinden in de NWO Subsidieregeling. Meer informatie over het open-accessbeleid van NWO is te vinden op de NWO-site.  
Lees meer >
NWO maakt Spinozawinnaars bekend
Op vrijdag 16 juni 2017 maakte NWO-voorzitter Stan Gielen bekend dat de Spinozapremie 2017 wordt toegekend aan ontwikkelingspsychologe Eveline Crone, analytisch chemicus Albert Heck, fysisch chemicus Michel Orrit en bioloog en biofysicus Alexander van Oudenaarden. De onderzoekers ontvangen de premie voor hun voortreffelijke, baanbrekende en inspirerende werk.

De NWO-Spinozapremie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. De laureaten krijgen elk 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. De feestelijke uitreiking vindt plaats op maandag 12 september 2017.
Lees meer >
Eindverslag Perspectief-programma FLASH
Nu Perspectief-programma FLASH (Fundamentals and Application of Silicon Heterojunction solar cells) is afgerond, blikken de deelnemers in een eindverslag terug op de kennis, opbrengsten en samenwerkingsverbanden die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

De wetenschappers binnen het FLASH-programma zochten onder meer naar manieren om in een zonnecel zonlicht efficiënter om te zetten in elektriciteit, tegen lagere kosten. Daarnaast onderzochten zij of enkele zeldzame materialen die de huidige zonnecellen bevatten te vervangen zijn door grootschaliger beschikbare alternatieven.

Het eindverslag is beschikbaar als pdf-bestand. Neem voor een gedrukt exemplaar contact op met het TTW-bureau.  
Lees meer >
Vacature: Women In Science Excel tenure tracks (4 fte)
De vacature voor vier WISE tenure track posities aan de NWO-instituten is opengesteld. Het NWO Women in Science Excel (WISE) tenure track programma biedt vrouwelijke wetenschappers de kans door te stromen naar een toppositie aan één van de onderzoeksinstituten van NWO. Het WISE-programma biedt de unieke mogelijkheid een eigen onderzoeksprogramma te ontwikkelen, het perspectief van een vaste staffunctie bij een instituut naar eigen keuze binnen vijf jaar, en een royaal startpakket. Op de NWO-site staan alle details over het WISE-programma, het WISE-beleid en de strategie van de onderzoeksinstituten die in deze ronde deelnemen. De sluitingsdatum van de vacature is 30 augustus 2017, 14:00 uur.
Lees meer >
Editie juni 2017
IN DEZE EDITIE
Direct naar:
> Nieuw bestuurslid
> Honoreringen OTP
> Honoreringen Take-off 
> Open call Take-off ronde 7
> Nieuwe call HIP-Partnership
> Nieuwe subsidieregeling
> Utilisatierapport 2016
> Beëindiging open-accesfonds
> Spinozapremiewinnaars
> Eindverslag FLASH
> Vacature WISE tenure track
English newsletter
The monthly newsletter of NWO Domain TTW is also available in English.
Read more >
DOORSTUREN >>>
© NWO 2017 | Afmelden